Las Karamba

Tocant els temes del disc “Caminando Así” al Casal Font d’en Fargues, Barcelona · Març 26, 2021